falazás

Falazás beton elemekbőlFelmenő falak
A beton felmenő falak anyaga többféle lehet, de figyelembe kell venni a hőtechnikai szempontokat.

Hőtechnikailag igénytelenebb melléképületek falazatához:
– PE 45/L
– PE 38/L
– PE 38/B
és alárendeltebb helyeken a Zs 25-ös és Zs 30-as zsaluzóelemek javasolhatók.

Családi házak felmenő falaiként
– HABISOL
– PE 45/L (külső falhoz csak kiegészítő hőszigeteléssel)
– PE 38/L (külső falhoz csak kiegészítő hőszigeteléssel)
elemek és ezek kombinációja alkalmazható. Magassági méretrendjében – a zsaluelemek kivételével – mindegyik elem azonos, így könnyedén kombinálható. Illeszkedik ebbe a méretrendbe a válaszfalak magassága is. A lábazati csatlakozások és a vasbetonkoszorúk kialakítása során ügyelni kell arra, hogy hőhíd ne keletkezzen.

Válaszfalak
A beton válaszfalak magassági méretrendje igazodik a többi falazóelem méretrendjéhez. Ezeknél szerkezeti szempontból kényes csomópont a főfalakba történő bekötés módja, ennek két változata lehetséges:

  • válaszfalelemek utólagos bevésése a főfalba, Ennek nincs különösebb akadálya, mert a keramzitbeton anyagú főfalelemek könnyen véshetőek (A vésést elegendő az első üregsorig elvégezni.)
  • Betonacélszálakhoz történő rögzítés, melyet a főfalak falazásakor kötnek be a főfalakba a megfelelő helyeken. Így a válaszfalak rögzítése a vízszintes fugákban futtatott huzalok betonacélhoz való kötözésével történik. Erre azokban az esetekben van szükség, ha a falazat nehezen véshető, például pincefalazó elemeknél. Nyílászárók elhelyezése során 90 cm-es nyílásszélességig nincs szükség áthidaló beépítésére.

A kivitelezés során nem szabad megfeledkezni a 2-3 soronkénti huzalfektetésről és a felső födémhez történő kiékelésről. A kiékeléshez megfelelő méretű keményfa ékek használhatók. A válaszfalak alapozása az egyéb válaszfalszerkezeteknél megszokott módon történhet.

Berényi tégla katalógusBerényi tégla prospektus – 2011


Berényi tégla

Berényi tégla – 01.oldal


Berényi tégla

Berényi tégla – 02.oldal


Berényi tégla

Berényi tégla – 03.oldal


Berényi tégla

Berényi tégla – 04.oldal

Hagyományos tégla és Ytong együttMikor a 2. házunkat építettük, felhívták a figyelmemet arra, hogy könnyíthetünk a födém terhelésén ha a tetőtéri válaszfalakat Ytongból készítjük a hagyományos tégla helyett. Megfogadtuk a kőműves tanácsát és így is tettünk. Sőt olyannyira jól sikerült a házilagos kivitelezés, hogy ezek után az alsó szinten is Ytongot választottunk a Porothem Nutféderes teherhordó falak mellé.