Megjelent az új Széchenyi terv amely támogatja a fűtés korszerűsítését: Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012

A pályázat részletes kiírása a következő:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII.04) NFM rendelet 28. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

korszerű kémény
A támogatás célja:

A meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxidkibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és telepítése. (Kondenzációs kazánhoz ajánlott kéményeket itt talál)

A támogató megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A pályázat jellege:

A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.

A pályázat forrása:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 864,4 millió forint.

Pályázók köre:

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:

Azon természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai. Jelen pályázattal érintett lakóingatlan lehet: láncház, sorház, ikerház családi ház, valamint társasház maximum 4 lakásig, az építési technológiától függetlenül. Az egyes lakóegységek külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő, hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek.

Építési év korlát: A pályázatban az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez igazítva a 2006. december 31-ig kiadott jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépületek vehetnek részt.

Támogatható tevékenységek köre:

Mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés keretében energiamegtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és energetikai tanúsítvány elkészítésével alátámasztva.

  • Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítéssel vagy,
  • fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor,hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, melykiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel.

Támogathatók továbbá a járulékos munkálatok, mint kéményátépítés, az energetikai tanúsítás elkészítésének, valamint a tervezési és az engedélyeztetési és a szükséges szakhatósági költségek.

Az energetikai szakértői – tervezői – szakhatósági-díj mértéke: a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8 %-a lehet.

Támogatható továbbá a kivitelezési munkálatok munkadíja, mely a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség 30 %-ánál nem lehet több.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért energiamegtakarítás függvényében eltérő mértékű lehet.

A.) Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével:

40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 850 000 forint lehet.

B.) Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés kötelező alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel:

40 %-os a támogatási intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet.

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

A pályázat benyújtása kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton történhet.

Pályázati díj: A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Benyújtás időpontja, határideje:

Pályázatot 2012. augusztus 27-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani. A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos rendszerben történik. A pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és mellékletei a www.kormany.hu hivatalos kormányzati internetes honlapról, valamint az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő szerv internetes honlapjáról www.emi.hu/futeskorszerusites érhető el.

Nagyszerű lehetőség ez a fűtéskorszerűsítésre és ajánlhatjuk a Schiedel modern kéményeit a pályázat megvalósításáshoz. Nem hiába emlegetjük egyre inkább az energia megtakarítást megcélzó törekvéseinket, hiszen biztosan csak ez lehet a  jövőnk záloga. Minden bizonnyal lesznek még ehhez hasonló támogatások a jövőben.